Adatvédelem

Szerzői jogok és adatvédelem

 

A weboldal fenntart minden, a weboldal bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

Az oldal tulajdonosának előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos az oldal egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, stb.) feldolgozása és értékesítése.

Az oldal tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult az oldal így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére vagy kereskedelmi forgalomba hozatalára.

Adatvédelem

Az Alanex Kft. elkötelezett az ügyfelek bizalmas és személyes információinak tiszteletben tartása és megőrzése iránt. A felhasználókkal folytatott kommunikáció, valamint a termékek és szolgáltatások minőségének javítása érdekében a felhasználóktól adatokat kérhetünk. Kijelentjük, hogy a Wellness-Bor Kft. nem adja el, nem adja bérbe és nem is kölcsönzi az ügyfeleire vonatkozó információkat más cégeknek, illetve magánszemélyeknek.

Az Alanex Kft. mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény előírásait maradéktalanul betartja, az Önről szerzett információkat csak olyan módon használja, amelyre Ön kifejezett felhatalmazást adott. A regisztráció során tudomásunkra jutott személyes adatait semmilyen körülmények között nem tesszük - az Ön kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés illetve a hatósági eljárás eseteit.

Biztonság

Az Alanex Kft. elkötelezett az ügyfelek információinak védelme iránt. A jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal elkerülése, az adatok pontosságának biztosítása és a legmegfelelőbb adatfelhasználás érdekében a megfelelő fizikai, elektronikus és műszaki módszerekkel őrizzük és biztosítjuk az online módon gyűjtött információt.

Felelősség

Az Apróhirdető oldal nem vállal felelősséget a honlap használatából eredő közvetett vagy közvetlen károkért. A mások által közzétett tartalomért felelősséggel a közzétevő tartozik.